Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Σχέδιο Δράσης για μια «Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις»

Από: http://www.mindev.gov.gr/?page_id=6506

Σχέδιο Δράσης για μια «Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις»

Προάγοντας μια Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις – Σχέδιο Δράσης
Promoting a Business Friendly Greece – Action Plan
Το πλήρες σχέδιο δράσης που εστιάζει σε 80 επιμέρους δράσεις πολιτικής για την άρση των πλέον σημαντικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει και αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.mindev.gov.gr) το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης «Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις» ποικίλλουν από διοικητικού χαρακτήρα πράξεις (π.χ. έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων κοκ) έως νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση.
Η σημασία των δράσεων προκύπτει και από το γεγονός ότι οι προτάσεις εξειδικευμένων δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης αφορούν τους πέντε επιμέρους δείκτες που συγκροτούν το Δείκτη Ευκολίας του Επιχειρείν (Ease of Doing Business) που έχει διαμορφώσει και παρουσιάζει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της με τίτλο “Doing Business”.
Σύμφωνα πάντα με το χρονοδιάγραμμα, περισσότερες από 50 δράσεις από τις συνολικά 80 έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσής τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2012. Ενώ επισημαίνεται ότι η υλοποίηση όλων των δράσεων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και αναφέρονται στους πίνακες που επισυνάπτονται.
Αναλυτικά τα εμπόδια επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίζονται και η κατανομή των σχετικών δράσεων έχουν ως εξής:
 1. Δυσλειτουργικά εταιρικά μορφώματα – 3 δράσεις
 2. Χωροθέτηση / Περιβαλλοντικές Άδειες – 21 δράσεις
 3. Άδεια εγκατάστασης/Οικοδομική Άδεια – 5 δράσεις
 4. Άδεια Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων – 1 δράση
 5. Υψηλό Κόστος εκτελωνισμού – 1 δράση
 6. Γραφειοκρατικά εμπόδια στην απόκτηση αδειών εξαγωγής – 1 δράση
 7. Πολυπλοκότητα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) – 1 δράση
 8. Στρεβλώσεις στη λειτουργία των αγορών καυσίμων, φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού & κινητής τηλεφωνίας – 12 δράσεις
 9. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής – 1 δράση
 10. Απαίτηση επαναληπτικής ενημέρωσης δημοσίων υπηρεσιών για το ίδιο γεγονός – 1 δράση
 11. Περίπλοκη διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλου – 1 δράση
 12. Αναγκαστικές κατά τον Νόμο  2643/1998 προσλήψεις – 1 δράση
 13. Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής εισφορών από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης – 1 δράση
 14. Χρονοβόρες/περίπλοκες διαδικασίες για τη μετάκληση μισθωτών σε σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών με  υψηλά προσόντα – 1 δράση
 15. Περιορισμοί στην απόκτηση αδειών Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ.) – 1 δράση
 16. Άδεια μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – 1 δράση
 17. Περιορισμοί στη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων – 1 δράση
 18. Περιορισμοί στην απόκτηση από τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων άδειας Βυτιοφόρων Ιδιωτικής Χρήσης (Β.Ι.Χ.) – 1 δράση
 19. Διπλή φορολογία επιχειρήσεων – 1 δράση
 20. Παράνομο εμπόριο – 3 δράσεις
 21. Ανεπαρκής διοικητικός έλεγχος των αγορών – 1 δράση
 22. Πολύπλοκη διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς  προμηθειών του Δημοσίου και δυσανάλογος χρόνος που παρέρχεται  μεταξύ της προκήρυξης του διαγωνισμού και την εκτέλεση και αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος – 4 δράσεις
 23. Έλλειψη διαφάνειας ως προς τις δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα – 1 δράση
 24. Επιτάχυνση υλοποίησης ΕΣΠΑ 2007-2013 – 3 δράσεις
 25. Κίνητρα Εμπορικής Εκμετάλλευσης Καινοτομιών – 2 δράσεις
 26. Έκπτωση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας – 7 δράσεις
 27. Χρονοβόρα διαδικασία εκκαθάρισης επιχείρησης – 3 δράσεις
Στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης συμμετέχουν τα ακόλουθα 12 : Υπουργείο Οικονομικών (ΥπΟΙΚ), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥπΑΑΝ), Υπουργείο Εργασίας (ΥΕΚΑ) και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥπΥΜεΔι), Υπουργείο Εσωτερικών (ΥπΕσ), Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜ), Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥπΠοΤ), Υπουργείο Εξωτερικών (ΥπΕξ), Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ), Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΥπΔ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις